landritherm

istálló fűtés korszerűsítés ÁTK pályázattal

meleg levegős biomassza kazánok

Csökkentse Ön is fűtési energia költségeit biomassza tüzelőanyagok használatával.
150, 250 vagy 750 kW hőteljesítményű LandriTherm meleg levegős kazánok, most ÁTK pályázati támogatással.

 

Előzetes Tájékoztató az Állattenyésztési fejlesztési pályázatokhoz

 

Kiket támogat?

 • Mezőgazdasági termelő, aki a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és mezőgazdasági tevékenységéből legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik, valamint a teljes lezárt üzleti évében legalább 50% a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő, aki a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évvel rendelkezik és mezőgazdasági tevékenységéből legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik, valamint a teljes lezárt üzleti évében legalább 50% a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele, továbbá megfelel a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának.
 • Mezőgazdasági termelők csoportja – kollektív beruházás (TCS, TÉSZ, Szociális szövetkezet, Konzorcium), ahol a tagok egyenként megfelelnek a mezőgazdasági termelő feltételeinek.


A fent megjelölt termelők esetében a fejlesztési források legalább 80%-ra a legfeljebb 1.275.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak.

A támogatás formája vissza nem térintendő támogatás.

Nyertes pályázat esetén támogatási előleg is igénybe vehető (max. 50%).

 

Mit támogat?

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása, fejlesztése
 • Építéssel nem járó állattartási eszköz, technológia beszerzése
 • Immateriális beruházások, egyéb kiadások (tervezés, tanácsadás stb.) - teljes elszámolható költség max. 5%-a
 • Infrastruktúra fejlesztés, anyagmozgatás és vagyonvédelmi eszközök – teljes elszámolható költség max. 15%-a

 

Feltételek:

Foglalkoztatotti és állatlétszám fenntartása

Energiahatékonyság javítást célzó beruházások esetén:

 • legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás
 • épületenergetikai korszerűsítés esetén energetikai tanúsítvány

Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia esetén:

 • alapanyag csak ANNEX I. termék lehet
 • nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%-os

 

Előnyt jelent:

 • Foglalkoztatotti létszán növelés
 • TCS, TÉSZ tagság
 • Mikro- vagy kisvállalkozás a pályázó
 • 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás
 • Megújuló energia fejlesztés (biomassza főleg)
 • Ökológiai gazdálkodás
 • Minőségrendszerben való részvétel

 

Támogatási intenzitás:

 • Közép-magyarországi Régió esetén: 40%
 • Nem Közép-magyarországi Régió esetén: 50%
 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetén: +10%
 • Kollektív beruházás esetén: +10%